Czujesz się Ślązakiem? Masz legalne stowarzyszenie

Po raz pierwszy w Polsce sąd zarejestrował stowarzyszenie osób narodowości śląskiej. - To więcej niż precedens - uważa senator Kazimierz Kutz. Informacja o tym dotarła do założycieli Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej wczoraj - Sąd Rejonowy w Opolu zdecydował o tym 21 grudnia.
A jeszcze w marcu sąd kazał im wykreślić ze statutu wszelkie odwołania do narodowości śląskiej, bo ''grupa etniczna Ślązaków nie stanowi odrębnego narodu czy też mniejszości narodowej, a zatem nie jest dopuszczalne określanie się przez jej członków jako naród śląski''.
- Tyle że my nie mówimy o narodzie śląskim, ale o narodowości śląskiej - przekonywał Piotr Długosz, aktywny działacz śląski, członek Ruchu Autonomii Śląska.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,10888071,Czujesz_sie_Slazakiem__M...
Veröffentlichung/ data publikacji: 30.12.2011