Mit w klatce, sztuka na wolności

Anda Rottenberg: Na tej wystawie krzyżują się dwie narracje. Jedna to historyczna, czyli odwołująca się do podręcznikowej wiedzy opowieść o ścieraniu się niemieckich i polskich wpływów politycznych i kulturowych na rozmaitych obszarach, przeważnie leżących w obecnych granicach Polski. Druga narracja dotyczy pamięci zmitologizowanej, związanej przede wszystkim z Krzyżakami - pamięci, która zaciążyła na społecznej wyobraźni Polaków.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75515,10935837,Mit_w_klatce__sztuka_na_...
Veröffentlichung/ data publikacji: 10.01.2012