Kto nie chce i się boi narodowości śląskiej

Opolska prokuratura zaskarżyła postanowienie sądu, który zarejestrował Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej. Apelowali o to politycy PiS i ziobrzyści z Solidarnej Polski. Już w pierwszych dniach po rejestracji deklaracje przynależności do stowarzyszenia nadesłały setki osób, w tym Ślązacy z Niemiec, Holandii, Irlandii, Norwegii, Hiszpanii, Francji i Kazachstanu.
Ale przeciwko zalegalizowaniu stowarzyszenia osób narodowości śląskiej głośno zaprotestowali politycy prawicy.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,10957155,Kto_nie_chce_i_sie_boi_n...
Veröffentlichung/ data publikacji: 13.01.2012