Euroszczyty z Polską i bez

Unijni przywódcy zatwierdzili wczoraj na szczycie w Brukseli, traktat w sprawie paktu fiskalnego. Ma on zaostrzyć dyscyplinę budżetową, by poprawić wiarygodność eurolandu wobec rynków finansowych. Ma tego dopilnować unijny trybunał w Luksemburgu. Pakt ułatwi też nakładanie sankcji finansowych na kraje euro, które przekraczają dozwolony próg deficytu, czyli 3 proc. PKB.
Gotowość do podpisania paktu wyraziły wczoraj wszystkie kraje UE oprócz Wlk. Brytanii (ta od początku wykluczała udział w tej reformie) oraz Czech, które nie są pewne, czy zdołają przeprowadzić u siebie ratyfikację.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,11060164,Euroszczyty_z_Polska_i_b...
Veröffentlichung/ data publikacji: 31.01.2012