Iluzja jedności Polaków

Czy Polacy mają jakiś interes wspólny? Czy są wspólnotą, która może się spotkać "ponad podziałami"? A może to zawsze była iluzja - zastanawia się w ostatnim numerze "Wolności i Solidarności"* historyk prof. Jerzy Holzer.
W eseju otwierającym ostatni, znakomity numer "Wolności i Solidarności" - wydawanego przez Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku czasopisma poświęconego "S" i demokratycznej opozycji - prof. Jerzy Holzer, autor wydanej jeszcze w podziemiu pierwszej historii "S", rozprawia się z "iluzją społeczeństwa pozbawionego wewnętrznych konfliktów".

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75515,11104678,Iluzja_jednosci_Polakow....
Veröffentlichung/ data publikacji: 08.02.2012