Czy Zielin będzie pamiętał o wielkim pisarzu?

Niewiele osób wie, że w Zielinie (gm. Mieszkowice) mieszkał w dzieciństwie Gottfried Benn - wielki pisarz niemiecki. Uważany jest za genialnego, jednego z największych liryków europejskich XX wieku, a jego wiersze porównywane są do poezji Rainera Marii Rilkego.
Urodził się w 1886 roku w Mansfeldzie (w północno-zachodniej Brandenburgii), a gdy miał rok, rodzina osiedliła się w Zielinie (wówczas Sellin), gdzie ojciec był pastorem. Ich dom, w którym wówczas funkcjonowała pastorówka, stoi do dziś.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=12-11&temat=3
Veröffentlichung/ data publikacji: 16.03.2012