STOSUNEK DO ŻYDOWSKICH ŚLADóW NA POLSKO-NIEMIECKIM POGRANICZU

Żydowska spuścizna kulturowa na polskich ziemiach zachodnich – dziedzictwo niczyje?

Losy cmentarza żydowskiego w Międzyrzeczu Andrzej Kirmiel
Z dziejów Żydów na Pomorzu Zachodnim Janusz Mieczkowski
Żydzi w Szczecinie Mikołaj Rozen
Cmentarze żydowskie na Pomorzu Zachodnim. Stan zachowania, problemy konserwatorskie Mirosław Opęchowski
Dziedzictwo niczyje Robert Ryss, Gazeta Chojeńska
Erste Sabbatfeier nach 75 Jahren in Zielona Góra (Po 75 latach pierwszy sabat w Zielonej Górze) Dietrich Schröder, MOZ
Ein wiedergefundenes Stück Thora (Odnaleziony kawałek tory). Dietrich Schröder, MOZ

Pamięć o Żydach w graniczącej z Polską Brandenburgii

Między zapomnieniem a pamięcią Sven Sachenbacher
Żydzi we Wriezen Brigitte Heidenhain
Żydowskie ślady w regionie Oderbruch (Barnim-Lebus) Reinhard Schmook
Krótka historia cmentarza żydowskiego we Frankfurcie nad Odrą, leżącego dzisiaj w polskich Słubicach Eckard Reiß
Język i literatura jidysz na Uniwersytecie Viadrina Ingedore Rüdlin
Zum Umgang mit jüdischen Mitbürgern in den Heimatblättern der Vertriebenen (am Beispiel Crossen) (Stosunek do współobywateli żydowskich w pismach wypędzonych, na przykładzie Krosna Odrzeńskiego). Wilfried Reinicke

Wspólna pamięć?

Jüdischem Leben an der Oder auf der Spur (Po żydowskich śladach nad Odrą). Reinhard Schmook, MOZ
Aus Synagoge wurde Wohnhaus (Z synagogi powstał dom mieszkalny). Uwe Stiehler, MOZ
Żydowskie ślady na polsko-niemieckim pograniczu Ewa Czerwiakowski, Słowo
Spurensuche an der Oder. Jüdisches im deutsch-polnischen Grenzgebiet (Poszukiwanie śladów nad Odrą. Ślady żydowskie na polsko-niemieckim pograniczu). Hartmut Bomhoff, Jüdische Zeitung