Marsz Pamięci i koncerty w rocznicę deportacji z getta.

O godz. 17 sprzed pomnika Umschlagplatz przy ul. Stawki wyruszy Marsz Pamięci dedykowany pamięci ofiar Zagłady, przede wszystkim dzieci. - Dzieci były największą ofiarą Holocaustu, bo w grupie od zera do 15 lat przeżycie było bardzo małe. W Warszawie po wielkiej akcji ocalało może 500 dzieci. Chcemy przypomnieć sieroty zdomów dziecka - mówi prof. Paweł Śpiewak, dyrektor ŻIH.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,12167212,Marsz_Pamieci_i_koncerty...
Veröffentlichung/ data publikacji: 22.07.2012