Kołbacz do oglądania i do słuchania

W sobotę rozpoczęła się trzecia edycja Letniego Festiwalu Wędrownego „Na Gotyckim Szlaku - Muzyka w Zabytkach Pomorza Zachodniego”. Przedsięwzięcie organizowane jest przez Fundację Akademia Muzyki Dawnej pod kierunkiem Pawła Osuchowskiego. Pierwszy koncert odbył się w naszym powiecie: w kościele dawnego opactwa cystersów w Kołbaczu (gm. Stare Czarnowo). To jeden z najcenniejszych zabytków Pomorza Zachodniego (najstarsza budowla ceglana). W skład tego gotyckiego kompleksu wchodzi m.in. ceglana stodoła z XV wieku - najstarszy tego typu obiekt na świecie, wykorzystywany nadal zgodnie ze swym pierwotnym przeznaczeniem. Przed koncertem po tych niezwykłych zabytkach oprowadzali: ks. proboszcz Andrzej Sowa i prezes Stowarzyszenia Spichlerz Sztuki w Kołbaczu Radosław Palus.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=12-34&temat=6
Veröffentlichung/ data publikacji: 24.08.2012