II LETNIA SZKOŁA REGIONALISTÓW

II LETNIA SZKOŁA REGIONALISTÓW
(DZIEDZICTWO KULTUROWE - EDUKACJA - WIELOKULTUROWOŚĆ)
Stryszawa: 30 czerwca - 3 lipca 2008
(organizowana w ramach Ogólnopolskiego Programu dla nauczycieli Twórczy Nauczyciel - Twórcza Edukacja)

Już po raz drugi w Stryszawie organizowana jest Letnia Szkoła Regionalistów, skierowana do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych (od wychowania przedszkolnego po szkoły średnie) zaangażowanych w realizację edukacji regionalnej oraz kształtowanie tożsamości lokalnej, regionalnej i narodowej.
W tym roku Program poszerzony został o treści związane wielokulturowością oraz ochroną dziedzictwa kulturowego. Przewidziane są miedzy innymi zajęcia warsztatowe z zakresu sztuki ludowej (bibułkarstwo i rzeźba ludowa) i regionalnych tańców ludowych. Jednym z podstawowych założeń Letniej Szkoły jest również stworzenie forum wymiany doświadczeń i pomysłów z zakresu realizacji edukacji regionalnej, edukacji wielokulturowej i europejskiej w polskich szkołach.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM wraz z informacjami oraz KARTA ZGŁOSZENIA dostępne na: www.eduskrypt.pl

Organizator: Centrum Szkoleniowe eduskrypt.pl w Krakowie, Ośrodek Szkoleniowo-Rekreacyjny GROŃ w Stryszawie

Współpraca: Klub Twórczego Nauczyciela, Wydawnictwo ZamKor www.zamkor.pl , Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Krakowie www.kobidz.pl , Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie gokstryszawa.fm.interia.pl

Patronat medialny: Głos Nauczycielski, Bliżej Przedszkola, Internetowy Magazyn Publikacji www.literka.pl, Platforma edukacyjna www.eduskrypt.pl

UWAGA: Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zwracają się z prośbą o wstępną rezerwację miejsc drogą elektroniczną na adres: biuro@eduskrypt.pl lub telefonicznie (033) 874 79 25 w godzinach: 09:00-15:00

Koszty szkolenia z materiałami dydaktycznymi oraz noclegiem i wyżywieniem:
- 450,- zł - dla uczestników programu Twórczy Nauczyciel - Twórcza Edukacja oraz członków Klubu Twórczego Nauczyciela,
- 500,- zł - dla pozostałych uczestników szkolenia.

ZAPRASZAMY!

Event: 30.06.2008 - 16:00 - 03.08.2008 - 16:00
Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: