Krok do pogłębienia toru wodnego

Urząd Morski w Szczecinie wybrał już firmę, która zajmie się umocnieniem brzegów ośmiokilometrowego odcinka toru wodnego w rejonie Świnoujścia.
- Otwieramy w ten sposób drogę dalszego pogłębienia toru Świnoujście - Szczecin do 12,5 metra najpierw do Polic, a potem do Szczecina - zapowiada dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie Andrzej Borowiec. - Koszty ekonomiczne będą wtedy dla portu wymierne, bo będą mogły przypływać większe statki.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.radioszczecin.pl/index.php?idp=1&idx=92175
Veröffentlichung/ data publikacji: 15.10.2012