Polskie Noble 2012

Dziś na zamku Królewskim w Warszawie po raz dwudziesty pierwszy wręczone zostaną nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Nagrody Fundacji są przyznawane za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata. Cieszą się opinią najważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce.
Wysokość nagrody wynosi 200 tys. zł.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,114377,13000995...
Veröffentlichung/ data publikacji: 06.12.2012