Brunatna przeszłość wypędzonych

Nie ma już wątpliwości, że niemiecki Związek Wypędzonych (BdV) założyła grupa nazistów. Niemal dwie trzecie członków władz Związku Wypędzonych (BdV) wywodziło się w przeszłości z hitlerowskiej NSDAP – takie informacje zawarł w swej ekspertyzie prof. Michael Schwartz na temat przeszłości stowarzyszenia niemieckich wysiedlonych po wojnie przymusowo z Polski i innych krajów. – Gdyby wziąć pod uwagę również zwolenników reżimu nazistowskiego, to można śmiało powiedzieć, że w pierwszym zarządzie BdV w 1958 roku było ich cztery piąte – tłumaczy „Rz" prof. Schwartz.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/28,953866-Brunatna-przeszlosc-wyped...
Veröffentlichung/ data publikacji: 21.10.2012