Think tank, który traci renomę

Instytut Zachodni nie posiada strategii rozwoju: nie wiadomo, jakie cele przed sobą stawia ani w jakim kierunku zamierza się rozwijać – pisze urzędnik resortu spraw zagranicznych.
Niestety, dzisiejszy Instytut Zachodni jest ledwie cieniem samego siebie sprzed kilku czy kilkunastu lat. Kilka lat temu utracił pierwszą kategorię naukową, która przyznawana jest instytutom badawczym na podstawie kompleksowej oceny działalności, m.in. w zakresie jakości publikacji naukowych i wdrażania wyników badań do praktyki. Wskutek tego spadła nie tylko ranga Instytutu, ale i jego finansowanie ze środków publicznych: dotacja na działalność statutową w ciągu 2 lat zmniejszyła się o 35 proc. Maleje liczba konferencji i seminariów. Dla porównania: w 2011 r. PISM zorganizował 96 konferencji lub seminariów, natomiast Instytut Zachodni tylko 13.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/964043-Think-tank--ktory-traci-reno...
Veröffentlichung/ data publikacji: 24.12.2012