Wykańczanie Instytutu Zachodniego

Od kilku lat MSZ prawem kaduka domaga się, by instytut skoncentrował się na „obsłudze” resortu i promowaniu polityki aktualnego kierownictwa – pisze profesor historii. Zabiegi, by poznańscy niemcoznawcy z Instytutu Zachodniego po dobroci wyrzekli się niezależności, na razie przynoszą niewiele. Sięgnięto więc po groźby w postaci możliwości likwidacji placówki lub – co na jedno wychodzi – jej gruntownej restrukturyzacji. Instytut ma być zdegradowany do rangi jakiegoś biura, świadczącego usługi Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/9157,961947-Wykanczanie-Instytutu-Z...
Veröffentlichung/ data publikacji: 17.12.2012