Wspólne ćwiczenia na granicy

Zatrzymanie grupy cudzoziemców, pościg za osobą poszukiwaną listem gończym oraz udaremnienie przemytu narkotyków to elementy wspólnych ćwiczeń, które prowadzone były w Świecku przez funkcjonariuszy Wspólnej Placówki Polsko-Niemieckiej. Przede wszystkim chodziło o sprawdzenie komunikacji i zasad współdziałania w ramach pilotażowego projektu, który funkcjonuje od marca 2012 roku.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.zachod.pl/radio-zachod/serwis-informacyjny/region...
Veröffentlichung/ data publikacji: 18.12.2012