Pięciolecie Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy w Świecku

Dziś mija piąta rocznica przystąpienia Polski do układu z Schengen, jest to także piąta rocznica utworzenia w Świecku Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych. Placówka ta zajmuje się wszystkimi problemami wynikającymi ze zniesienia kontroli na granicy polsko-nienieckiej.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.zachod.pl/radio-zachod/serwis-informacyjny/region...
Veröffentlichung/ data publikacji: 21.12.2012