Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców - gospodarka odpadami

'Struktury gospodarki odpadami w Polsce i w Niemczech - innowacyjne metody recyklingowe oraz technologie ochrony środowiska' to temat 67. Polsko-Niemieckiego Forum Przedsiębiorców, które organizuje Związek Komunalny Europaregion POMERANIA st. zarej. w dniu 22 stycznia 2013 roku w miejscowości Angermünde.

W związku z wymaganiami Unii Europejskiej w zakresie zarządzania odpadami, zarówno w Niemczech, jak i w Polsce zmianie uległy regulacje prawne w branży gospodarki odpadami. Wdrożenie Dyrektywy Ramowej Unii Europejskiej (Dyrektywa 2008/98/EG) spowodowało konieczność wprowadzenia nowych wymagań na podmioty uczestniczące w procesie gospodarowania odpadami.

Podczas forum zaprezentowane zostaną struktury ekonomiczne i organizacyjne gospodarki odpadami funkcjonujące na polsko-niemieckim obszarze przygranicznym. Tematy, które zostaną podjęte na konferencji to również kwestia redukcji odpadów, certyfikacji i możliwości uzyskania finansowego wsparcia. Przedstawione będą także różne technologie ochrony środowiska stosowane w procesie unieszkodliwiania i utylizacji odpadów oraz możliwości ich dalszego przetwarzania.

Celem konferencji jest wspieranie ciągłego procesu wiedzy oraz wymiany doświadczeń między polskimi i niemieckimi podmiotami z branży gospodarki odpadami.

Pisemne zgłoszenia na konferencję przyjmowane są do 17 stycznia 2013 roku.

Biuro organizacyjne:
Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu POMERANIA
dla powiatów Uckermark i Barnim
Berliner Str. 52 e
16303 Schwedt nad Odrą
Tel. 0049 3332 538925
Fax: 0049 3332 538929
cud.schwedt@pomerania.net

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.pomerania.net
Veröffentlichung/ data publikacji: 08.01.2013