Fundacja Ratowania Zabytków w Poznaniu popiera wpisanie stadionu w Słubicach do rejestru zabytków

Fundacja Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody w Poznaniu poparła inicjatywę obywatelską na rzecz wpisania stadionu w Słubicach do rejestru zabytków województwa lubuskiego.

Dyrektor programowy Fundacji Marta Żydek uzasadniła swoje poparcie dla tego projektu: "Stadion w Słubicach wzniesiony w latach 1914-1927 w duchu wczesnego modernizmu jest unikatowy na skalę ogólnokrajową, zwłaszcza jeśli chodzi o budynek arkadowy zbudowany z ciosanego kamienia, zaś podobnych i równie dobrze zachowanych obiektów trudno szukać w całym kraju".

Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie ewentualnego wpisu stadionu w Słubicach do rejestru zabytków spodziewana jest w przeciągu najbliższych trzech miesięcy.

Więcej o całej inicjatywie na oficjalnej stronie Fundacji Dobro Kultury w Słubicach: http://dobrokultury.org/pl/projekty/stadion-w-subicach

Vollständiger Text/ cały tekst: http://lubuskie.ngo.pl/wiadomosc/866114.html
Veröffentlichung/ data publikacji: 19.04.2013