Towarzystwo Historyczne we Frankfurcie nad Odrą dyskutowało o Elsholtzu i Seydlitzu

Wolfgang Buwert - Historischer Verein zu Frankfurt (Oder)

W ubiegły wtorek 30 kwietnia odbyło się kolejne zebranie członków Towarzystwa Historycznego we Frankfurcie nad Odrą. Tym razem referentami byli dr Klaus Eichler i Wolfgang Buwert.

Członkowie toowarzystwa zbierają się zazwyczaj w ostatni wtorek każdego miesiąca w siedzibie archiwum miejskiego lub muzeum regionalnego Viadrina i dyskutują o wybranych zagadnieniach historii lokalnej.

Podczas ostatniego zebrania w archiwum miejskim emerytowany lekarz dr Klaus Eichler przybliżył sylwetkę urodzonego 390 lat temu we Frankfurcie nad Odrą Johanna Sigismunda Elsholtza (1623-1688), który był przybocznym lekarzem elektora brandenburskiego.

W drugiej części spotkania przewodniczący Towarzystwa - Wolfgang Buwert wygłosił referant pt. "Skok Seydlitza na koniu z mostu na Odrze we Frankfurcie nad Odrą - legenda czy rzeczywistość? Uwagi do opublikowanego opracowania". Chodzi o nietuzinkową postać Friedricha Wilhelma von Seydlitz-Kurbach (1721-1773), który brał udział m.in. w bitwie pod Kunowicami (1759) i był patronem jednej z ulic w przedwojennych Słubicach (obecnie ul. Mi(e)rosławskiego).

Kolejne spotkanie już 28 maja w siedzibie muzeum regionalnego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Wstęp wolny!

Vollständiger Text/ cały tekst: http://lubuskie.ngo.pl/wiadomosc/870578.html
Veröffentlichung/ data publikacji: 01.05.2013