Prezydent u nas

W naszym powiecie 2 sierpnia gościł prezydent Polski Bronisław Komorowski. Przed południem na fragmencie nowego nabrzeża Regalicy w Gryfinie (całość tej potężnej inwestycji ma być otwarta 7 września) spotkał się z mieszkańcami, przedstawicielami władz gminy i województwa oraz z uczestnikami 18. Flisu Odrzańskiego. Prezydenta przywitał burmistrz Henryk Piłat. Organizatorem kolejnej kilkusetkilometrowej wyprawy tratwami po Odrze jest Liga Morska i Rzeczna, której prezesem był w latach 1990-2007 B. Komorowski (obecnie pełni tę funkcję honorowo). To z jego inicjatywy w 1999 r. do nazwy „Liga Morska” dodano „i Rzeczna”. Nic więc dziwnego, że prezydent w Gryfinie podkreślał rolę Odry i zapowiedział starania, by rząd przywrócił jej rolę wielkiego szlaku żeglugowego, co leży w interesie zarówno Polski, jak i Niemiec. Mówił też o całym regionie Odry, który powinien być traktowany jako symbol wielkiej zmiany, jaka zaszła w Polsce i wokół Polski. - Te tereny zawsze były w sposób szczególny związane z Odrą. Dzisiaj także, kiedy my, Polacy, tutaj żyjemy i gospodarzymy, jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za dziedzictwo kulturowe, ale także za wykorzystanie szans na rzecz naszego rozwoju - stwierdził.

Podczas przemówienia prezydent powiedział parę razy „Gryfice” zamiast „Gryfino” i za trzecim razem został chórem poprawiony przez mieszkańców, którzy za chwilę mogli bezpośrednio przywitać się i zamienić kilka słów z głową państwa. Na koniec prezydent wyruszył z flisakami tratwą w stronę Szczecina. Wówczas w rozmowie z burmistrzem Piłatem mówił o przyszłości Elektrowni Dolna Odra. Zapowiedział, że ma w niej powstać nowy blok energetyczny na węgiel brunatny, dostarczany pogłębioną Odrą z niedawno odkrytych złóż w woj. lubuskim.

Po południu prezydent Komorowski przyjechał do Bania na spotkanie z samorządowcami naszego województwa pod hasłem „Dobry klimat dla rodziny”. Tak nazywa się też program, przedstawiony w maju w Kancelarii Prezydenta. W Baniu podpisano list intencyjny w sprawie utworzenia regionalnej sieci wsparcia. Chodzi szczególnie o pomoc dla rodzin wielodzietnych i utworzenie - także w skali całego kraju - Karty Dużej Rodziny, uprawniającej do zniżek w opłatach za usługi publiczne. Karta ma także wspierać rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Planowane są również korzystniejsze ulgi podatkowe.

Nazajutrz prezydent wziął udział w finale regat The Tall Ships Races w Szczecinie.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=13-33&temat=1
Veröffentlichung/ data publikacji: 16.08.2013