Kontynuacja współpracy ponadgranicznej

W czwartek w Urzędzie Gminy w Kołbaskowie podpisano porozumienie o współpracy transgranicznej polskich i niemieckich miast i gmin w ramach Transgranicznego Planu Działania – Przyszłość Doliny Dolnej Odry. Dokument obejmuje 10 polskich gmin z trzech powiatów (Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Moryń, Nowogródek Pomorski, Stare Czarnowo, Trzcińsko-Zdrój, Widuchowa) oraz Angermünde i Urząd Oder-Welse, skupiający gminy: Berkholz-Meyenburg, Mark Landin, Passow, Pinnow i Schöneberg.

Ma to być kontynuacja trwającej już od kilku lat współpracy gmin na terenie Doliny Dolnej Odry po obu stronach granicy. Głównym celem jest realizacja spójnej koncepcji rozwoju regionu między aglomeracjami szczecińską i berlińską oraz ściślejsza kooperacja w sięganiu po fundusze unijne w nowym okresie finansowania 2014-2020, w szczególności wykorzystując walory przyrodnicze i kulturowe tego obszaru do jego rozwoju społecznego i gospodarczego.

Porozumienie jest inicjatywą oddolną, niezdeterminowaną przez wymogi formalne. Przewodniczącym Grupy Zarządzającej Transgranicznym Planem Działania jest dyrektor Urzędu Związku Gmin Oder-Welse Detlef Krause, a zastępcą wójt Kołbaskowa Małgorzata Schwarz (koordynator strony polskiej). Efektem dotychczasowej współpracy są m.in. nowe ścieżki i trasy rowerowe w ramach projektu „Infrastruktura łącząca”.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=13-37&temat=2
Veröffentlichung/ data publikacji: 14.09.2013