O turystę z Niemiec trzeba dbać

Silna marka, jaką jest województwo zachodniopomorskie, nie zwalnia nas z konieczności prowadzenia szerokiej promocji regionu - mówią jego władze. I ogłaszają konkurs na reklamę w niemieckiej prasie. Niemcy oraz Skandynawowie to zagraniczni turyści, którzy najczęściej odwiedzają Pomorza Zachodnie.
Zarząd województwa ogłosił konkurs na opracowanie, tłumaczenie na niemiecki, skład oraz emisję w Berliner Zeitung artykułu, który będzie promować potencjał turystyczny naszego województwa. Na ten cel przeznaczonych zostało 166 tys. zł. Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego. Termin realizacji zamówienia mieści się między 1 a 20 czerwca br.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.24kurier.pl/Aktualnosci/Region/O-turyste-z-Niemie...
Veröffentlichung/ data publikacji: 12.02.2014