Nie żyje prof. Jerzy Tomaszewski, współtwórca muzeum

Jerzy Tomaszewski był wybitnym historykiem, autorem licznych opracowań poświęconych dziejom Żydów w Polsce; profesorem na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie kierował Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza. Od 1970 r. należał do Rady Naukowej Żydowskiego Instytutu Historycznego, a od 1985 r. był członkiem zarządu Instytutu.
Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny. W 2005 r. razem z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Prezydentem m. st. Warszawy podpisał umowę oficjalnie powołującą do życia Muzeum Historii Żydów Polskich.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.polin.pl/pl/aktualnosci/2014/11/04/nie-zyje-prof-...
Veröffentlichung/ data publikacji: 05.11.2014