Rozstrzygnięcie XVI edycji Nagrody im. Prof. Aleksandra Gieysztora

Logo Nagrody im. Aleksandra Gieysztora

W czwartek 12 lutego w Warszawie odbędzie się uroczystość wieńcząca XVI edycję Nagrody im. Prof. Aleksandra Gieysztora za zasługi dla ochrony dziedzictwa kulturowego, którą w tym roku w obecności wszystkich nominowanych odbierze prof. Franciszek Ziejka.

W uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego weźmie udział w sumie 83 nominowanych z całej Polski, w tym z pogranicza polsko-niemieckiego społeczny opiekun zabytków powiatu słubickiego Roland Semik, rekomendowany do Nagrody przez Starostwo Powiatowe w Słubicach.

Fundatorem Nagrody im. Prof. Aleksandra Gieysztora jest Fundacja im. Leopolda Kronenberga, powołana w 125. rocznicę założenia Banku Handlowego w Warszawie. Jednym z najważniejszych obszarów działania Fundacji jest ochrona dziedzictwa kulturowego.

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 10.02.2015