Fundacja Helsińska: Ze względu na historię Polska nie może unikać przyjmowania uchodźców

Uważamy, iż Polska jak mało który kraj w Europie, między innymi ze względu na własną historię, nie może unikać przyjmowania uchodźców, uzasadniając to stale brakiem odpowiedniego systemu recepcyjnego oraz trudną sytuacją materialną. Naszym obowiązkiem, wynikającym choćby z tak często przywoływanej w tym kontekście solidarności, powinno być zaoferowanie pomocy w możliwie najszerszym wymiarze.

Apelujemy po raz kolejny do polskiego rządu, aby w trybie pilnym rozpoczął działania na rzecz stworzenia skutecznego systemu wsparcia i integracji uchodźców w Polsce. Chodzi tu przede wszystkim o poprawienie warunków, w jakich cudzoziemcy oczekują na decyzję o udzieleniu ochrony międzynarodowej, oraz zapewnienie odpowiedniej oferty integracyjnej dla uchodźców.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,18711537,fundacja-helsinska-ze-wz...
Veröffentlichung/ data publikacji: 05.09.2015