Słubice 1965-1969 w ujęciach Eckarda Reißa. Od dziś w internecie najważniejsze fragmenty filmu!

Ralf-Rüdiger Targiel 26.01.2016 (fot. Roland Semik)

Wczoraj, tj. we wtorek 26 stycznia o godz. 19 w Archiwum Miejskim we Frankfurcie nad Odrą odbyło się walne zgromadzenie członków Towarzystwa Historycznego we Frankfurcie nad Odrą. Oto krótka relacja z tego wydarzenia i link do archiwalnych ujęć Słubic okresu 1965-1969.

Pierwsza, merytoryczna część spotkania była otwarta dla wszystkich zainteresowanych. Ci mogli zobaczyć unikalny film dokumentalny autorstwa Eckarda Reißa, ukazujący oblicze Słubic i Frankfurtu nad Odrą okresu II połowy lat 60-tych. Jakoś nagrania nie jest może najlepsza, ale warto pamiętać, że ze względu na bliskość granicy a także obecność wojska i służb bezpieczeństwa prywatne ujęcia Słubic mogły wówczas powstać wyłącznie z ukrycia.

Ponad 20-minutowy niemy film dokumentalny został zapisany przez Eckarda Reißa na 8-milimetrowej taśmie, a następnie zdygitalizowany przez Archiwum Miejskie we Frankfurcie nad Odrą. Na ten rok zaplanowano kolejną cyfryzację materiału, tym razem w wersji HD, w rozdzielczości co najmniej 1280 na 720 pikseli. Obie wersje będą do wglądu w sali udostępnień Archiwum Miejskiego we Frankfurcie nad Odrą.

Oto najważniejsze fragmenty dotyczące naszego miasta zmontowane przez Rolanda Semika, społecznego opiekuna zabytków powiatu słubickiego:

https://www.youtube.com/watch?v=kw1lpD019mY

Dla potomnych zostały uwiecznione m.in.: ul. 1 Maja, ul. Kościuszki, cmentarz żydowski (z murowanym parkanem, macewami i ruinami neoromańskiego domu przedpogrzebowego), stadion, cmentarz komunalny z poniemieckimi tablicami we wnękach kamiennego muru), ul. Sportowa, ul. Dzierżyńskiego (obecnie ul. Konstytucji 3 Maja), ul. Wojska Polskiego, ul. Chopina, ul. Kopernika, czy pusta przestrzeń nieopodal mostu, gdzie teraz wznoszą się budynki Collegium Polonicum oraz biblioteki miejskiej.

Na zakończenie części merytorycznej Horst Voigt przeczytał wybór listów Martina Kießlinga (1879-1944), a Ralf-Rüdiger Targiel przybliżył historię jednej z archiwalnych ksiąg.

Druga część wtorkowego zebrania była zamknięta wyłącznie dla członków Stowarzyszenia, których łącznie jest 29, a z czego obecnych było 18. Zarząd pod kierunkiem dyrektora Archiwum Miejskiego Ralfa-Rüdigera Targiela oraz skarbnik dr Vera Kliemann złożyli sprawozdania za rok 2015 r. Na drugiego skarbnika wybrano Reinharda Buchholza. Warto wspomnieć, że w listopadzie 2015 r. w poczet członków Towarzystwa Historycznego jednogłośnie przyjęto również dr. Andreasa Billerta, który był współautorem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słubice 2010-2013”.

Niezwykle ciekawie zapowiadają się również wydarzenia w roku biężącym..

29 marca o godz. 19 w siedzibie Museum Viadrina urodzony w przedwojennych Słubicach Joachim Schneider, przedstawi wyniki badań terenu lidarem, dzięki którym to w Słubicach właśnie odkryto pozostałości dawnej strzelnicy z lat 20. XX w.

27 września o godz. 19 w Archiwum Miejskim we Frankfurcie nad Odrą Roland Semik wygłosi dwujęzyczny wykład na temat dr. Heino Goepela oraz ufundowanych przez niego trzech łaźni miejski, z czego jedna z nich pod nazwą Marienbad III stanowi obecnie siedzibę Katolickiego Centrum Studenckiego w Słubicach.

Kolejne walne zgromadzenie członków już za rok, 31 stycznia 2017 r. o godz. 19 w Archiwum Miejskim we Frankfurcie nad Odrą. Serdecznie zapraszamy!

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 27.01.2016