Sprzątanie cmentarza komunalnego w Słubicach i V jubileuszowy spacer pojednania

W czwartek 27 października o godz. 13 odbędzie się akcja sprzątania cmentarza komunalnego w Słubicach przez uczniów Gimnazjum Nr 2, harcerzy Hufca ZHP Słubice oraz społecznego opiekuna zabytków powiatu słubickiego. 1 listopada organizatorzy zapraszają zaś na V polsko-niemiecki spacer z komentarzem historycznym!

Sprzątanie cmentarza komunalnego w Słubicach

W czwartek 27 października o godz. 13 odbędzie się akcja sprzątania wybranych grobowców na terenie cmentarza komunalnego w Słubicach, w której to udział wezmą wspólnie uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Marka Kotańskiego w Słubicach pod opieką Luizy Perlikiewicz-Wanago, harcerze z Hufca Słubice ZHP oraz regionalista Roland Semik.

Chodzi głównie o lapidarium przedwojennych nagrobków pod kamiennym murem, grób 7 nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego, poległych w 1945 r. na ziemi słubickiej, nagrobek pierwszego powojennego lekarza Słubic Zenona Szemisa oraz obelisk pamiątkowy ZNP ku czci pionierów powojennej oświaty w Słubicach.

Mieszkańcy pragnący dołączyć do zaplanowanego sprzątania mogą przybyć w czwartek 29 października o godz. 13:00 przed dolną bramę cmentarza komunalnego. Organizatorzy zapewniają rękawiczki, szczotki, ściereczki oraz worki na śmieci i liście. Finansowego wsparcia inicjatywie udzieliła Fundacja na rzecz Collegiium Polonicum w ramach Koalicji na rzecz czystych Słubic.

W imieniu organizatorów zapraszają dyrektor Gimnazjum nr 2 w Słubicach Danuta Nowak, społeczny opiekun zabytków powiatu słubickiego Roland Semik oraz komendant Hufca Słubice ZHP hm. Tadeusz Strażewicz.

V jubileuszowy spacer pojednania i wzajemnego szacunku w Słubicach

We wtorek 1 listopada o godz. 16 uczestnicy tego wyjątkowego dwujęzycznego polsko-niemieckiego spaceru już po raz piąty spotkają się przed kościołem NMP Królowej Polski przy ul. 1 Maja 31. Wśród punktów programu znalazło się m.in. wysłuchanie historii cmentarza komunalnego w Słubicach, począwszy od jego założenia w 1814 r., zapalenie symbolicznych zniczy pod dwujęzyczną tablicą pamiątkową poświęconą mieszkańcom przedwojennych Słubic oraz przy grobie 7 nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego.

W 2015 r. w słubickim lapidarium przybyło osiem kolejnych kamieni, z czego pięć odkrytych zostało na brzegu rekordowo w tym roku niskiej Odry. Najstarszy z odnalezionych ostatnio w wodzie poniemieckich kamieni pochodzi z 1858 r., co czyni go najstarszym spośród wszystkich dotąd zgromadzonych w słubickim lapidarium.
Na przełomie września i października b.r. do zbiorów dołączyło czterdzieści kolejnych nagrobków w różnym stanie zachowania i z rożnych dziesięcioleci, m.in. z 1867, 1910, 1927 i 1936 r.

Z tej okazji kulturę polskiego Dnia Wszystkich Świętych przyjdą poznawać też goście z Frankfurtu i okolic. Podobnie jak w zeszłym roku przewidziany jest udział słubickich harcerzy, którzy opowiedzą krótko o tradycjach polskiego ruchu harcerskiego oraz o wkładzie harcerzy w grobów na terenie całego kraju oraz na dawnych Kresach Wschodnich. Tegoroczną nowością będzie udział Katolickiego Centrum Studenckiego i jego koordynatora ks. Rafała Mocnego.

Wszystkich chętnych do udziału w spacerze prosimy wziąć ze sobą lampiony, latarki lub pochodnie elektryczne. Tuż po spacerze około godz. 18 tradycyjnie będzie można posłuchać śpiewów a capella chóru kameralnego „Adoramus" przy wybranych grobowcach słubickiej nekropolii.

Historia słubickiego lapidarium

Dzięki zapałowi i finansowemu wsparciu kilku społeczników na cmentarzu komunalnym w Słubicach powstało przedwojenne lapidarium. W okolicach dwujęzycznej tablicy pamiątkowej, odsłoniętej na cmentarzu w 2011 r., sukcesywnie pojawiają się kolejne tablice nagrobne, które wznosiły się w tym miejscu jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Pod tablicą pojawiają się znicze, świeże kwiaty i kartki z nazwiskami pochowanych tu przed 1945 r.

W 2012 r. wsparcia dla całego przedsięwzięcia udzielili też słubiccy strażacy. Przywrócenie z lasku koło strefy ekonomicznej doczekały się wywiezione tu w latach 80. tablice mieszkającego przy ul. Jedności Robotniczej wicedyrektora warsztatów szkolnych Wilhelma Böhmego (1880-1940), dyrektora ubezpieczalni z dzisiejszej siedziby SMOK-a Paula Büschela (1874-1937), czy nauczyciela Arthura Kocha (1888-1914).

W 2012 r. na teren cmentarza komunalnego w Słubicach wyruszył też "I spacer pojednania i wzajemnego szacunku", z komentarzem historycznym w obu językach. Wydarzenie to odbywa się teraz cyklicznie w każdy Dzień Wszystkich Świętych.

W 2013 r. pozyskano nagrobki m.in. Franza Collatha (1876-1942), czyli właściciela fabryki broni myśliwskiej w okolicach dzisiejszego sklepu „Biedronka" przy ul. Kościuszki oraz Eliese Kretschmer (1862-1943). W 2015 i 2016 r. do słubickiego lapidarium trafiło blisko 50 kolejnych kamieni nagrobnych wydobytych głównie z Odry dzięki niskiemu stanowi rzeki.

Sporządził: Roland Semik
Społeczny opiekun zabytków powiatu słubickiego

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 07.10.2016