Prezentacja książki: Odra – Oder. Panorama europejskiej rzeki

Do powodzi w 1997 roku Odra była rzeką graniczną, rzeką na peryferiach. Po rozszerzeniu Unii Europejskiej znalazła się w środku Europy. Badania odrzańskie dotyczące Nadodrza jako europejskiego krajobrazu pogranicza przybrały na sile. Dają się one realizować tylko ponad granicami i przy współpracy wielu dyscyplin. Niniejsza książka jest pierwszą tego rodzaju publikacją o Odrze, gdyż ma charakter interdyscyplinarny i wykracza poza jednostronne narodowe spojrzenie na rzekę. W artykułach polskich, niemieckich i czeskich naukowców podjęta została próba ujęcia tej wielowarstwowej, kompleksowej, doświadczonej wojną przestrzeni kulturowej i umieszczenia jej na nowej (mentalnej) mapie Europy.

(Red. naukowa Karl Schlögel i Beata Halicka
Wydawnictwo Instytutowe, Skórzyn 2008)

Organizator:
Katedra Historii Europy Wschodniej Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
Pod patronatem Biura Promocji Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia

Podczas prezentacji odbędzie się panel dyskusyjny, do którego zaproszone zostały następujące osoby:
dr Beata Halicka
prof. Jan Harasimowicz
prof. Stanisław Januszewski
prof. Karl Schlögel
prof. Andrzej Zawada
Moderacja: Mariusz Urbanek.

budynek A1 Politechniki Wrocławskiej, sala 136

Event: 25.06.2008 - 19:00 - 25.06.2008 - 23:00
Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: