Polskość z odrobiną szaleństwa

We wrześniu 2005 roku dwóch siedleckich radnych z partii, która miesiąc później miała stać się partią rządzącą, zaproponowało zmianę nazwy szkoły im. gen. Józefa Bema. Uzasadniali to tym, że „wartości reprezentowane przez generała Bema zdezaktualizowały się”, a uczęszczanie do szkoły, której patron porzucił religię katolicką na rzecz islamu, jest dla młodych ludzi „demoralizacją”. Dlatego proponowali, by nowym patronem szkoły został Jan Paweł II.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.krytykapolityczna.pl/index.php?option=com_content...
Veröffentlichung/ data publikacji: 24.11.2007