Antysemityzm się szerzy

Pewien rabin z Tel Awiwu ogłosił, że wszyscy Żydzi z Polski powinni natychmiast wyjechać do Izraela, ponieważ Polacy to bez wyjątków antysemici. Rzecz o tyle ciekawa, że antysemici, których w Polsce rzeczywiście trochę jest, domagają się od tutejszych Żydów dokładnie tego samego: natychmiastowego wyjazdu do Izraela.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/159143.html
Veröffentlichung/ data publikacji: 06.07.2008