Europa musi stać się bardziej socjalna!

Europa muss sozialer werden!

Wspólna deklaracja Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba-Nysa

Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazały, że Unia Europejska w coraz większym stopniu postrzegana jest jako zagrożenie dla istniejących standardów socjalnych, a nie jako wiodąca siła postępu socjalnego i gospodarczego.
Rywalizacja państw członkowskich przebijających się najniższymi osłonami socjalnymi i ochroną zatrudnienia, najniższymi płacami i podatkami, prywatyzacją usług publicznych oraz podkopywaniem praw do współdecydowania związków zawodowych wyraźnie się zaostrzyła. Wyprzedaż służby zdrowia oraz lekceważenie Dialogu Społecznego w Czechach wywołują obawy, że ten negatywny rozwój nabierze tępa podczas czeskiego przewodnictwa w UE w pierwszym półroczu 2009 roku. Zakończony powodzeniem strajk ostrzegawczy w dniu 24.06.2008 w Czechach wyraźnie pokazał niezadowolenie ludności z rozwoju w kraju. Pakiet społeczny Komisji Europejskiej z dnia 2 lipca 2008 roku nie może skompensować negatywnego rozwoju ostatnich miesięcy.
Przedłożona przez Komisję Europejską propozycja poprawki dyrektywy w sprawie czasu pracy jest krokiem wstecz, dyrektywa o wydalaniu imigrantów nie odpowiada naszym wyobrażeniom o godności ludzkiej, zaś projekt dyrektywy o Europejskich Radach Zakładowych trzeba koniecznie dopracować. Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w sprawie Vikinga, Lavala, Rüfferta oraz przeciw Luksemburgowi stawiają pod znakiem zapytania prawo związków zawodowych do strajku, ochronę i równe traktowanie oddelegowanych pracowników oraz prawa kontrolne państw członkowskich. Podstawowe prawa socjalne pracowników padają ofiarą nieograniczonego rynku wewnętrznego. W ten sposób Unii Europejskiej nie uda się odzyskać zaufania społecznego. „Nie“ Irlandczyków dla Traktatu Lizbońskiego oraz odnośne reakcje płynące z Polski i Czech są wyraźnymi oznakami z jednej strony utraty zaufania społeczeństwa, a z drugiej strony próby wykorzystania tych nastrojów przez eurosceptyków.
W czerwcu 2009 roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. W październiku 2009 roku wyznaczony zostanie nowy skład Komisji Europejskiej. Związki zawodowe będą odpowiednio wcześnie informować wyborców o tym, kto opowiada się za jaką polityką i że oddanie głosu w wyborach europejskich jest ogromnie ważne. Na wzór działań w sprawie unijnej dyrektywy usługowej przedstawiciele interesów, zatrudnieni oraz społeczeństwo muszą być informowani o występujących problemach oraz o zmianach w Europie koniecznych z punku widzenia związków zawodowych.
Związki zawodowe mobilizują na rzecz Europy postępu społecznego oraz przeciwko regresowi do błędnej polityki opierającej się na rynku wewnętrznym bez zabezpieczenia socjalnego.
Prezydium Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba-Nysa wzywa Komisję Europejską i posłów Parlamentu Europejskiego do przejścia do ofensywy na rzecz prospołecznej Europy.

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 04.08.2008