Ukazał się poradnik w języku polskim dla ofiar prawicowej przemocy

Polki i Polacy, którzy w Meklemburgii-Pomorzu Przednim padają ofiarą czynów przestępczych motywowanych prawicowo, mają teraz możliwość skorzystania z poradnika w swoim języku ojczystym. Broszurę przygotowało stowarzyszenie doradcze „LOBBI“ we współpracy z brandenburskim partnerem, stowarzyszeniem „Opferperspektive”.

Poradnik zawiera m.in. istotne dla ofiar informacje o znamionach przestępstwa, zawiadomieniu policji, przebiegu postępowania sądowego, prawach i obowiązkach pokrzywdzonych oraz możliwościach odszkodowania.

Stowarzyszenie „LOBBI“ pragnie w ten sposób zareagować na antypolską działalność kręgów prawicowych w ubiegłym roku. Szczególnie w powiecie Uecker-Randow dochodziło m.in. do uszkodzeń samochodów należących do Polaków, a na ścianach domów pojawiały się wrogie hasła.

Broszurę można zamówić w stowarzyszeniu „LOBBI“, tel. 0049-395-4550718, lub zapoznać się z nią online http://www.lobbi-mv.de/beratung/polski.pdf

Przygotowanie poradnika sfinansowane zostało przez Ministerstwo Spraw Socjalnych i Zdrowia Meklemburgii-Pomorza Przedniego.
W liście okólnym stowarzyszenia „LOBBI“ przeczytać można artykuł o kontekstach antypolskiej działalności kręgów skrajnej prawicy: "To mają być całe Niemcy" http://www.lobbi-mv.de/Hintergropfer/antypolski.php

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 19.02.2009