Polska nie radzi sobie z rasizmem

KOMUNIKAT REDAKCJI 'NIGDY WIĘCEJ'
Rasistowska i ksenofobiczna przemoc jest w Polsce problemem, a instytucje państwowe nie wiedzą, jak z nim sobie skutecznie radzić - stwierdza raport polsko-niemieckiej grupy badawczej wydany przez redakcję antyfaszystowskiego magazynu NIGDY WIĘCEJ.

Świeżo opublikowany raport jest owocem projektu badawczego zrealizowanego wspólnie przez Stowarzyszenie NIGDY WIĘCEJ oraz renomowaną niemiecką organizację Opferperspektive, pomagającą ofiarom nietolerancji. W ramach badań przeprowadzono ponad 50 pogłębionych wywiadów z przedstawicielami różnych mniejszości i organizacji społecznych w obu krajach oraz porównano polskie i niemieckie mechanizmy monitorowania rasizmu.

- 'Zarówno niemieckie, jak i polskie prawo daje instrumenty do walki z rasizmem i neofaszyzmem, ale praktyka stosowania go w Polsce pozostawia wiele do życzenia. W obu krajach ofiarami agresji fizycznej i werbalnej ze strony skrajnej prawicy są przedstawiciele mniejszości religijnych, narodowych i etnicznych, imigranci, geje i lesbijki oraz działacze antyfaszystowscy' - mówi dr Rafał Pankowski, koordynator projektu ze strony polskiej. - 'Monitorowanie rasistowskich incydentów oraz pomoc ofiarom spoczywa u nas na barkach organizacji pozarządowych i nieformalnych grup wsparcia'.

Książkę pod tytułem 'Hate Crime Monitoring and Victim Assistance in Poland and Germany' przygotował międzynarodowy zespół w składzie: Britta Grell, Timm Köhler, Rafał Pankowski, Natalia Sineaeva i Marcin Starnawski. Autorem przedmowy jest dr Martin Salm, prezes Fundacji 'Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość'. Ostateczny kształt publikacji został opracowany po zorganizowanej przez NIGDY WIĘCEJ w ub. roku konferencji 'Nietolerancja zabija', która odbyła się w warszawskim Collegium Civitas z udziałem badaczy i działaczy społecznych z dziewięciu krajów. Doświadczenia zebrane w ramach projektu polsko-niemieckiego będą teraz wykorzystane w innych krajach Europy Wschodniej, m. in. na Ukrainie.

Pełny tekst książki w formacie PDF (w j. angielskim) oraz streszczenie w języku polskim są dostępne na stronie internetowej www.nigdywiecej.org

Dodatkowe informacje: tel. 0601360835.
www.nigdywiecej.org

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.nigdywiecej.org
Veröffentlichung/ data publikacji: 15.06.2009