Mało znana historia

Rozmowa z ŁUKASZEM KUKLĄ, historykiem i regionalistą z Goruńska koło Bledzewa.
- W dziejach Bledzewa jest ponoć sporo zagadek…
- Rzeczywiście. Przykładem może być historia cystersów, którzy mieszkali tu kilka wieków. Macierzysty dom cystersów w Dobrilugu na Łużycach założono w 1164 r. Klasztor filialny w Bledzewie miał powstać w 1262 r. Jednak stary obraz przedstawiający św. Roberta, znajdujący się w kościele Starym Dworku, datuje założenie zakonu na 1098 r. Jeszcze inne dane zawiera osiemnastowieczne sprawozdanie o stanie klasztoru w Bledzewie. Wynika z niego, że opactwo założono między 1232 a 1235 rokiem.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070...
Veröffentlichung/ data publikacji: 13.09.2007