W Międzyrzeckim muzeum rozpoczęła się sesja historyczna

Uczestnicy seminarium wysłuchają 16 referatów na temat historii Ziemi Międzyrzeckiej i regionu.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090...
Veröffentlichung/ data publikacji: 18.06.2009

Aktualności z polsko-niemieckiego pogranicza