Katyń - na razie rozejm

Po dwutygodniowej awanturze cztery sejmowe kluby, w tym PiS, uzgodniły tekst uchwały upamiętniającej agresję sowiecką. Katyń będzie nazwany "zbrodnią wojenną o znamionach ludobójstwa"
Spór o "ludobójstwo" w uchwale o 17 września i zbrodni katyńskiej skończył się znienacka wczoraj po południu dzięki kompromisowemu tekstowi marszałka Bronisława Komorowskiego.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,7043333,Katyn___na_razie_rozejm.h...
Veröffentlichung/ data publikacji: 16.09.2009