Barbara Skarga nie żyje

Dziś zmarła profesor Barbara Skarga, nestorka polskiej filozofii, wielki autorytet moralny i naukowy dla pokoleń polskich intelektualistów. Miała 90 lat.
Barbara Skarga urodziła się 25 października 1919 r. w Warszawie. Pochodziła z rodziny ziemiańskiej wyznania ewangelicko-reformowanego, dość luźno związanej ze swoim Kościołem. Jej siostrą była znana aktorka Hanna Skarżanka.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,7054238,Barbara_Skarga_nie_zyje.h...
Veröffentlichung/ data publikacji: 18.09.2009