Co z plakatami?

Berlin. Neonazistowska partia NPD odwołała się od decyzji władz powiatowych w Goerlitz, które nakazały jej usunięcie antypolskich plakatów - powiedział wczoraj rzecznik ugrupowania Andreas Storr.

- Uważamy, że decyzja administracji jest sprzeczna z prawem. Plakaty NPD nie są podżeganiem do nienawiści wobec Polaków, ale protestem przeciwko nieodpowiedzialnej polityce, która dopuszcza napływ polskiej ludności - podkreślił Storr.

Rząd powiatowy uznał, iż plakaty zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. Są wymierzone w zamieszkałych na terenie Goerlitz Polaków, dlatego spełniają przesłanki przestępstwa podżegania do nienawiści rasowej oraz godzą w ludzką godność. Jak wyjaśniła rzeczniczka powiatu, plakaty mają być usunięte we wskazanym terminie bez względu na protest NPD. Jeśli neonazistowska partia ich nie usunie sama, zrobią to służby porządkowe, obciążając ją kosztami.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.kurier.szczecin.pl/Art.aspx?a=27497
Veröffentlichung/ data publikacji: 23.09.2009