Centrum Monitorowania Rasizmu w Europie Wschodniej powstaje w Waszawie

Centrum Monitorowania Rasizmu w Europie Wschodniej powstaje w Warszawie. Zadaniem Centrum będzie badanie i dokumentowanie przejawów rasizmu, antysemityzmu i ksenofobii w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Ukrainy.

'Rosnące zainteresowanie społeczną funkcją futbolu w Polsce i na Ukrainie przed Mistrzostwami Europy w 2012 roku daje nam możliwość podejmowania dyskusji o kwestiach ksenofobii i rasizmu w naszych krajach' - mówi socjolog kultury dr Rafał Pankowski, koordynator Centrum. 'Punktem wyjścia dla naszych obserwacji jest rasizm na stadionach, ale widzimy to zjawisko w szerszym kontekście dyskryminacji występującej w społeczeństwie jako takim' - tłumaczy zastępca koordynatora Jacek Purski.

Centrum jest elementem trzyletniego Projektu Wschodnioeuropejskiego FARE (Football Against Racism in Europe), wspieranego przez UEFA w ramach przygotowań do Mistrzostw Europy w 2012 roku. Poza monitoringiem projekt obejmuje antyrasistowskie działania edukacyjne i interwencyjne w Polsce i na Ukrainie, a także w Słowacji i na Węgrzech. Obszarem działań w ramach projektu są też Rumunia, Bułgaria, Rosja, Białoruś i Mołdawia. Stowarzyszenie 'NIGDY WIĘCEJ' odpowiada za całościową koordynację projektu jako oficjalny partner UEFA.

W dniach 15-27 października już po raz dziesiąty na całym kontynencie obchodzony jest Tydzień Akcji Futbolu przeciwko Rasizmowi w Europie. W Warszawie, Poznaniu, Lublinie, Pile, Sosnowcu, Bielsku-Białej, Gliwicach i Olsztynie pod egidą Stowarzyszenia 'NIGDY WIĘCEJ' odbędą się specjalne turnieje, koncerty i happeningi.

16 października w Centrum Olimpijskim PKOL w Warszawie odbędzie się konferencja pt. 'Nie - dla rasizmu w sporcie', współorganizowana przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania przy udziale Stowarzyszenia 'NIGDY WIĘCEJ'. Podczas konferencji prezesi polskich związków sportowych i zaproszeni goście podpiszą deklarację 'Nie - dla rasizmu w sporcie'. Po południu odbędzie się mecz, w którym wystąpią gwiazdy futbolu, w tym Afrykanie z polskiej ligi, znani aktorzy i parlamentarzyści.

17 października na stadionie Marymont w Warszawie zostanie rozegrany IV Finał Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego, w którym zmierzą się najlepsze drużyny sezonu 2009. Motywem przewodnim tegorocznego finału pod tytułem Mecz Tolerancji jest sprzeciw wobec wszelkich przejawów nietolerancji, a w szczególności rasizmu. W związku z ujawnionymi w tym roku incydentami rasistowskimi w jednym z klubów, Polska Liga Futbolu Amerykańskiego wymierzyła kary finansowe i przekazała je na działania antydyskryminacyjne. PFLA nawiązała kontakt i współpracę ze Stowarzyszeniem 'NIGDY WIĘCEJ', które jest oficjalnym partnerem tej inicjatywy.

Imprezy Tygodnia Akcji koordynowane przez Stowarzyszenie 'NIGDY WIĘCEJ' odbędą się także na Ukrainie, Białorusi, w Rosji, Mołdawii, Gruzji i Azerbejdżanie.

Stowarzyszenie 'NIGDY WIĘCEJ' jest niezależną organizacją antyrasistowską istniejącą od 1996 roku, która m.in. prowadzi kampanię 'Wykopmy rasizm ze stadionów' oraz wydaje jedyny w kraju magazyn antyfaszystowski pod tytułem 'NIGDY WIĘCEJ'.

Więcej informacji: tel. 507166196
www.nigdywiecej.org
www.farenet.org

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 14.10.2009