Klaus dmucha na zimne

Prezydent Czech Vaclav Klaus uzależnia podpisanie traktatu lizbońskiego od gwarancji, że dołączona do niego Karta praw podstawowych nie stanie się podstawą do roszczeń odszkodowawczych.
Po II wojnie światowej władze Czechosłowacji wypędziły trzy miliony Niemców sudeckich, tymczasem Karta, która ma gwarantować przestrzeganie praw człowieka, potwierdza prawo własności, zakaz wywłaszczeń bez odszkodowania i zakazuje wszelkiej dyskryminacji.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/36,377646_Klaus_dmucha_na_zimne.htm...
Veröffentlichung/ data publikacji: 15.10.2009