Książka roku

Eryk Krasucki - doktor z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego zdobył nagrodę "Klio" II stopnia, nazywaną nieoficjalnie polskim Noblem dla historyków. Otrzymał ją w kategorii autorskiej za książkę "Międzynarodowy komunista. Jerzy Borejsza - biografia polityczna". Borejsza był po wojnie m.in. założycielem koncernu wydawniczego "Czytelnik". Wręczenie nagród odbyło się 6 grudnia na zakończenie XVIII Targów Książki Historycznej na Zamku Królewskim w Warszawie. W jury zasiadali tak wybitni historycy, jak Tomasz Szarota, Janusz Tazbir czy Henryk Samsonowicz. Nominowanych było aż 150 książek.

E. Krasucki w sierpniu 2007 roku był w Chojnie jednym z uczestników konferencji o historii miasta. Mówił wówczas o funkcjonowaniu powiatu chojeńskiego wiosną 1946 roku (wszystkie referaty ukazały się w I tomie wydawnictwa "Chojna i okolice na przestrzeni wieków").

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=09-50&temat=5
Veröffentlichung/ data publikacji: 15.12.2009