Prawda ponad sentymentami

Profesor Edward Rymar (autor jednego z artykułów w "Roczniku Chojeńskim", o którym piszemy w tym numerze) może być symbolem naukowca, który w imię dochodzenia do historycznej prawdy idzie wbrew narodowym sentymentom. W 1994 roku w "Gazecie Chojeńskiej" z okazji 750-lecia Chojny (a dokładnie rocznicy pierwszej udokumentowanej wzmianki) przygotowywałem kalendarium pierwszych wieków miasta, co ukazało się też potem w formie broszury pt. "Początki Chojny na tle dziejów Słowiańszczyzny zachodniej". Przytaczałem m.in. publikowane przez przedwojennych niemieckich mieszkańców informacje, że słowiański książę pomorski Bogusław I został pochowany w Königsbergu/Chojnie oraz że tajemnicza, pojawiająca się w dokumentach w 1234 r. terra Chinz to okolica, której centrum stanowiła Chojna. Wtedy prof. Rymar przysłał mi swój wcześniejszy tekst, obalający te przekazy. Także inni polscy historycy udowodnili, że Bogusław zmarł koło Nowego Warpna i pochowano go na Uznamie, a gród Chinz to nie Chojna, lecz najprawdopodobniej Kienitz pod Oderbergiem (za tym wariantem opowiada się Rymar) albo Kinice między Myśliborzem i Barlinkiem lub jakaś zaginiona dziś miejscowość w dorzeczu Myśli.

Pamiętam, że wówczas zwróciłem uwagę na ten paradoks: polscy naukowcy obalają niemieckie mity słowianofilskie. A więc nie zawsze było tak, że Niemcy tylko germanizowali, a Polacy slawizowali czy reslawizowali. O paradoksie tym rozmawiałem z prof. Rymarem 11 grudnia w Chojnie z okazji ukazania się pierwszego numeru "Rocznika Chojeńskiego".

"Gazeta Chojeńska": - Wyszło na to, że jako polski naukowiec obalał Pan słowiańskie mity tworzone przez Niemców.
Prof. Edward Rymar: - Tak wyszło.
- Wielu Niemców do tej pory mocno się ich trzyma. Niemiecka Wikipedia jeszcze dziś podaje, że Bogusław I został pochowany w Chojnie.
- Bo oni nas nie cenią tak jak my ich. Nie znają języka i nie czytają naszych tekstów.
- Czy zdarzało się Panu częściej takie obalanie mitów?

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=09-51&temat=4
Veröffentlichung/ data publikacji: 22.12.2009