Muzułmanie w Europie jak Żydzi?

Mieszkająca w Niemczech muzułmanka straciła pracę, bo - zdaniem pracodawcy bagatelizowała zagładę Żydów w czasie II wojny światowej. Sadika Weingärtner, która pochodzi z Afganistanu, pracowała w firmie Siemens jako menedżer. Uznała, że jest ofiarą mobbingu i napisała do szefa maila: "Potwierdzam panu dzisiaj pisemnie, że żaden Żyd nie doświadczył w tym kraju takich cierpień duchowych jak ja".

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,90913,7484204,Muzulmanie_w_Europie_jak_...
Veröffentlichung/ data publikacji: 22.01.2010