Białowicz: "Miałem nadzieję, że mnie zastrzelą"

Ocalały z hitlerowskiego obozu zagłady Sobibór Filip Białowicz zeznawał podczas procesu Johna Demjaniuka, oskarżonego o udział w Holokauście.
Przed sądem w Monachium pochodzący z Izbicy 84-letni Białowicz opowiadał o swoich przeżyciach i rzeczywistości panującej w obozie, w którym zamordowane zostały jego siostry i większość krewnych.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/28,423106_Bialowicz___Mialem_nadzie...
Veröffentlichung/ data publikacji: 21.01.2010