Katolicy i prawosławni o pojednaniu

Wspólne oświadczenie, w którym ma znaleźć się wezwanie do pojednania między narodami, ma powstać na wzór listu biskupów polskich do niemieckich z 1965 r. "Przebaczamy i prosimy o przebaczenie" oraz ogłoszonego w sierpniu 2009. r apelu przewodniczących episkopatów Polski i Niemiec (była tam przestroga przed wykorzystywaniem historii do celów propagandowych).

W dialogu katolicko-prawosławnym temat listu pojawił się w rozmowach katolików i prawosławnych we wrześniu, kiedy siedmiu prawosławnych duchownych gościło w Polsce na zaproszenie polskiego Episkopatu.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,7533803,Katolicy_i_prawoslawni_o_...
Veröffentlichung/ data publikacji: 06.02.2010