Nagrody Pomeranii - Koszalin i Kana wśród wyróżnionych

PO RAZ pierwszy przyznane zostały doroczne nagrody Euroregionu Pomerania za działalność transgraniczną, ustanowione przez Radę Euroregionu. Wczoraj w Löcknitz otrzymali je: Ursula Brautfeger ze Schwerina, Teatr Kana ze Szczecina i miasto Koszalin.

Nagrody, przyznawane w trzech kategoriach: osoba, stowarzyszenie, samorząd, wręczali prezydenci euroregionu, Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, i Klemens Schmitz, starosta powiatu Uckermark. Laudację wygłosił Paweł Bartnik, dyrektor biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Ursula Brautfeger, jako pracownik Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Schwerinie, przez wiele lat odpowiadała za realizację polsko-niemieckich programów transgranicznych, realizowanych we współpracy różnych grup z województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego.

Szczeciński Teatr Kana otrzymał nagrodę za polsko-niemieckie projekty, realizowane głównie wespół z ośrodkiem artystycznym Schloss Bröllin, m.in. za projekt Transkultura. Nagrodę odebrał Dariusz Mikuła, dyrektor Kany.

W imieniu Koszalina nagrodę odebrał wiceprezydent miasta, Andrzej Jakubowski. Przyznana została za realizację ponad trzydziestu projektów transgranicznych, w tym dwukrotnie Festiwalu Młodzieży Euroregionu Pomerania. Również w tym roku festiwal odbędzie się w Koszalinie.

Nagrodą jest statuetka, a w kategoriach: osoba i stowarzyszenie także 1000 euro. Ursula Brautfeger, dziękując za nagrodę, którą określiła jako wielki zaszczyt, powiedziała też, że jako pracownik ministerstwa nie może przyjąć jej części finansowej. 1000 euro przekazała Caritasowi Meklemburgii-Pomorza Przedniego.

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 27.01.2010