Łączmy się w żałobie

Niewiarygodna katastrofa w Smoleńsku wstrząsnęła nami wszystkimi. Ta nagła śmierć całkowicie zmieniła perspektywę, z której patrzymy na ludzi, spory polityczne i partyjne, nawet na siebie.

Ta śmierć brutalnie przypomniała o przemijalności spraw, które czasem traktujemy tak, jakby miały trwać wiecznie. Hałas niedawnych sporów zastąpiło milczenie, które narzuca śmierć.

Łączymy się w żałobie z całym narodem, który stracił Prezydenta. Ze zgromadzonymi przy katyńskich grobach łączymy się w modlitwie za zmarłych, za Prezydenta Rzeczypospolitej, jego małżonkę, za ostatniego prezydenta RP na uchodźctwie, za biskupa polowego i wszystkich, którzy zginęli, za ich bliskich a także za Polskę, bowiem ta katastrofa to wstrząs i poważna próba dla Polski i naszego życia publicznego.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://tygodnik.onet.pl/30,0,44110,laczmy_sie_w_zalobie,arty...
Veröffentlichung/ data publikacji: 10.04.2010