Akt historycznej sprawiedliwości

Śmierć Lecha Kaczyńskiego, która nastąpiła w okolicznościach tak symbolicznych, uwydatniła to, co było w jego publicznej działalności najważniejsze. Pokazała, że trudno przecenić jego wkład w sprawy dla narodu podstawowe – w umacnianie tożsamości, w odbudowę historycznej świadomości Polaków. Często tego nie docenialiśmy. Dziś, gdy pod wpływem szoku po tragedii pod Smoleńskiem wielu Polaków przejrzało na oczy i łatwiej nam dostrzec zasługi Kaczyńskiego, złożenie jego ciała w zamkowej krypcie powinno być także swego rodzaju aktem przeprosin, oddania mu historycznej sprawiedliwości.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/9158,461746_Dominik_Zdort__Akt_hist...
Veröffentlichung/ data publikacji: 15.04.2010