Nagrania z czarnych skrzynek bez zgody na upublicznienie?

Szef polskiego MSWiA Jerzy Miller i wicepremier Rosji Siergiej Iwanow podpisali memorandum o przekazaniu stronie polskiej nagrań z czarnych skrzynek Tu-154M
Dokument memorandum reguluje problemy związane z przekazaniem nagrań z czarnych skrzynek z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z chicagowskiej konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym i norm Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/2,487703_Nagrania_z_czarnych_skrzyn...
Veröffentlichung/ data publikacji: 31.05.2010